Veri Koruma Bildirimi (Datenschutz - Privacy policy)

Islamic Relief Almanya Veri Koruma Bildirimi

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Islamic Relief Almanya (kayıtlı dernek), yeni AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğine tabidir. Kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle, hangi verileri ne zaman topladığımızı ve bu verilerin nasıl kullanıldığını bilmenizi istiyoruz. Veri koruma bildirimimizde, web sitemizdeki kişisel verilerin işlenmesinin türünü, kapsamını ve amacını ve bunlarla ilişkili web sitelerini, içeriği ve işlevleri açıklığa kavuşturuyoruz. Kullanılan, örneğin "kişisel veriler" veya bunların "işlenmesi" gibi terimlere, GDPR’nin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 4.maddesindeki tanımlarda atıfta bulunulmaktadır.

I. Sorumlu kişinin adı ve adresi

Üye Devletlerin Genel Veri Koruma Yönetmeliği ve diğer ulusal veri koruma yasaları ile diğer veri koruma yönetmelikleri kapsamında sorumlu kişi:

Islamic Relief Deutschland e. V.

Max-Planck-Str. 42

50858 Köln

Deutschland

Tel.: 0221 200 499-0

E-Mail: info(at)islamicrelief(dot)de

Webseite: www.islamicrelief.de

II. Verileri korumaktan sorumlu kişinin adı ve adresi

Islamic Relief Deutschland e.V.
– Datenschutzbeauftragte –
Max-Planck-Str.42
50858 Köln
E-Mail: datenschutz@islamicrelief.de

III. Kişisel Veriler

1. Kişisel verilerin işlenmesinin kapsamı

Veri koruma bildirimimiz, çevrimiçi teklifin yürütüldüğü, kullanılan alanlara, sistemlere, platformlara ve cihazlara (ör. masaüstü veya mobil) bakılmaksızın uygulanır. "Kişisel veriler" veya bunların "işlenmesi" gibi kullanılan kavramlar, GDPR'nin 4. maddesinde tanımlandığı şekilde anlaşılmalıdır.

Islamic Relief Almanya (kayıtlı dernek) kullanıcılarımızın kişisel verilerini yalnızca işlevsel bir web sitesi, içerik ve hizmetlerimizi sağlamak için gerekli olduğu sürece işlemektedir. Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin işlenmesi düzenli olarak yalnızca kullanıcının rızasıyla gerçekleşir. Fiili durumlar nedeniyle önceden onay alınamadığı durumlarda ve verilerin işlenmesine yasalarca izin verildiği hallerde istisna geçerlidir.

2. Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Veri sahibinin kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili rızasını aldığımız sürece, DS-GVO-EU Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) 6. maddesinin 1. fıkrasının A bendi ve 7. madde yasal dayanağı teşkil etmektedir.

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek için gereken kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili yasal dayanak ise GDPR, Madde 6 (1) (b)’dir. Bu madde, sözleşme öncesi veya sözleşme benzeri önlemler almak için gerekli olan işleme işlemleri için de geçerlidir.

"Kullanıcı" terimi, ilgili kişinin verilerinin işlenmesine ilişkin tüm kategorileri kapsar. Bunlar, bağışçılarımızı, ilgili tarafları, servis sağlayıcıları ve web sitemizi ziyaret edenleri içerir. “Kullanıcı” terimi cinsiyet açısından tarafsız olarak anlaşılmalıdır.

Kişisel verilerin, derneğimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için işlenmesinin gerekli olduğu durumlarda, GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendi yasal dayanak teşkil eder.

Kullanan "kişisel veriler" veya bunların "işlenmesi" gibi terimler, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) 4. maddesindeki tanımları ifade eder.

Derneğimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatlerini korumak için işlem yapılması gerekiyorsa ve veri sahibinin menfaatleri, temel hak ve özgürlükleri ilk bahsedilen menfaatlerin önüne geçmiyorsa, işlemenin yasal dayanağı olarak GDPR, Madde 6 (1) F geçerlidir.

3. Veri silme ve saklama süresi

İlgili kişinin kişisel verileri, saklama gerekçesi artık geçerli olmadığında silinecek veya engellenecektir. Ancak bununla birlikte, Avrupa veya ulusal yasa koyucu tarafından AB düzenlemelerinde, yasalarda veya sorumlu kişinin tabi olduğu diğer düzenlemelerde öngörülüyorsa saklama devam edebilir. Söz konusu standartların öngördüğü bir saklama süresi sona erdiğinde, veriler bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için daha uzun süre saklanmasına gerek olmadığı takdirde engellenecek veya silinecektir.

4. Güvenlik önlemleri

Tarafımızdan işlenen verileri, en son teknolojiye uygun organizasyonel, sözleşmeye bağlı ve teknik güvenlik önlemlerini kullanarak, yanlışlıkla veya kasıtlı olarak manipüle edilmesine, kayıp, imha olmasına veya yetkisiz kişiler tarafından erişilmesine karşı koruyoruz. Özellikle, tarayıcınız ve sunucumuz arasında şifreli bir SSL (Güvenli Yuva Katmanı) veri iletimi gerçekleşmekte ve verileriniz her zaman güvende olmaktadır.

IV - Web sitesinin kullanımı ve günlük dosyalarının oluşturulması

1. Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemize her erişildiğinde, sistemimiz otomatik olarak erişen bilgisayarın bilgisayar sisteminden veri ve bilgi toplar.

Aşağıdaki veriler toplanır:

Kullanıcının IP adresi, kullanıcının tarihi ve saati, aktarılan veri miktarı, başarılı erişim bildirimi, tarayıcı türü (sürüm), kullanıcının işletim sistemi, yönlendirme URL'si (daha önce ziyaret edilen sayfa) ve istekte bulunan sağlayıcı.

IP adresleri de sistemimizin günlük dosyalarında saklanır. Bu veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte depolanmaz.

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

Verilerin ve günlük dosyalarının geçici olarak depolanmasının yasal dayanağı GDPR, 6. madde, 1. fıkra, F bendidir.

Verilerin geçici olarak saklanmasının yasal dayanağı 6. madde, 1. fıkra, F bendidir.

3. Veri işlemenin amacı

Web sitesinin kullanıcının bilgisayarına yüklenebilmesi için IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması gerekir. Bunu yapmak için, kullanıcının IP adresi oturum süresince kayıtlı kalmalıdır.

Günlük dosyaları, web sitesinin işlevselliğini sağlamak için kaydedilir. Ayrıca, verileri web sitesini optimize etmek ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için kullanıyoruz. Veriler bu bağlamda pazarlama amacıyla değerlendirilmez.

Bu amaçlar doğrultusunda veri işlemeyle ilgili meşru menfaatimiz de yine GDPR, 6. madde, 1. fıkra, F bendine dayanmaktadır.

4. Saklama süresi

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için duyulan ihtiyaç sona erdiği anda silinecektir. Veriler web sitesinin kullanımı ile ilgili olarak toplanmışsa bu an, ilgili oturumun sona erdiği andır.

IP adresleri günlük dosyalarına kaydedilmişse:

Veriler günlük dosyalarında saklanıyorsa, bu süre en geç yedi gün sonra sona erer. Ancak bu süreyi aşan bir depolama da mümkündür. Bu durumda, kullanıcıların IP adresleri silinir veya anonimleştirilir, böylece arayan istemciyi atamak artık mümkün olmaz.

5. İtiraz ve kaldırma seçenekleri

Web sitesinin kullanımı için verilerin toplanması ve verilerin günlük dosyalarında saklanması, web sitesinin çalışması için kesinlikle gereklidir. Sonuç olarak kullanıcının itiraz etmesi mümkün değildir.


V. Çerezlerin kullanımı

a) Veri işlemenin tanımı ve kapsamı

Web sitemiz çerezleri kullanmaktadır. Çerezler, internet tarayıcısında veya kullanıcının bilgisayar sistemindeki internet tarayıcısında depolanan metin dosyalarıdır. Bir kullanıcı bir web sitesini açtığında, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez saklanabilir. Web sitemiz tekrar açıldığında çerezin açıkça karakteristik karakter dizisi nedeniyle tarayıcının tanımlanması mümkündür.

Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizin bazı unsurları, arama tarayıcısının bir sayfa değişikliğinden sonra bile tanımlanmasını gerektirir.

Aşağıdaki veriler çerezlere iletilir:

(1) Dil ayarı

(2) Giriş bilgileri

Ayrıca, kullanıcının sörf davranışının analizini sağlayan çerezleri kullanıyoruz.

Aşağıdaki veriler bu şekilde iletilebilir:

(1) Arama terimi girişi

(2) Sayfa görüntüleme sıklığı

(3) Web sitesi fonksiyonlarımızın kullanımı

Bu şekilde kullanıcı hakkında toplanan veriler teknik önlemler ile anonim hale getirilir. Bu nedenle, verileri erişen kullanıcıya atamak artık mümkün değildir. Veriler, kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte depolanmaz.

Web sitemiz açıldığında, bir bilgilendirme penceresi açılarak kullanıcıları analiz amacıyla çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirir ve veri koruma bildirimimize atıfta bulunur. Burada kullanıcı, bu bağlamda kullanılan kişisel verilerin işlenmesine rıza gösterme fırsatına sahiptir. Bu bağlamda, tarayıcı ayarlarında çerezlerin depolanmasının nasıl önlenebileceğine dair bir not da vardır.

b) Veri işleme ve yasal dayanak

Kişisel verilerin teknik olarak gerekli çerezler kullanılarak işlenmesinin yasal dayanağı GDPR, 6. madde, 1. fıkra, f bendidir.

Kişisel verilerin analiz amacıyla çerezler kullanılarak işlenmesinin yasal dayanağı, kullanıcının rızasını almak kaydıyla, GDPR, 6. madde, 1. fıkra, a bendidir.

c) Veri işlemenin amacı

Teknik olarak gerekli çerezleri kullanmanın amacı, web sitemizin kullanımını basitleştirmektir. Web sitemizin bazı işlevleri çerez kullanılmadan sunulamaz. Burada, bir sayfa değişikliğinden sonra bile tarayıcının yeniden tanınması gerekir.

Bu nedenle aşağıdaki bilgiler için çerezlere ihtiyacımız olmaktadır:

(1) Bağışın amacı

(2) Dil ayarını kabul etme

(3) Arama terimlerini hatırlama

Topladığımız teknik olarak gerekli çerezlere dayanarak kullanıcı profilleri oluşturmayız.

Web sitemizin kalitesini sürekli olarak iyileştirmek ve mümkün olduğunca basit hale getirmek istediğimizden, analiz çerezleri yalnızca bu amaçla kullanılır. Bu amaçlar doğrultusunda veri işlemeyle ilgili meşru menfaatimiz de yine GDPR, 6. madde, 1. fıkra, F bendine dayanmaktadır.

e) Saklama süresi, itiraz hakkı, devre dışıimkânı

Kullanıcının bilgisayarında depolandığından ve oradan sitemize iletildiklerinden, kullanıcılar çerezlerinin kullanımı üzerinde tam kontrole sahiptir. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Önceden kaydedilmiş çerezler her zaman silinebilir. Otomatik silme burada da ayarlanabilir. Bu, web sitemizin tüm işlevlerinin tam olarak kullanılamayacağı anlamına gelebilir.


VI. E-posta bülteni

1. Veri işleme / açıklama kapsamı

Aşağıda haber bültenimizin içeriğini, kayıt, gönderim ve istatistiksel değerlendirme sürecinin yanı sıra itiraz hakkınızı açıklığa kavuşturuyoruz.

Web sitemizden ücretsiz bir e-posta bültenine abone olabilirsiniz. Kayıt, girilen verilerin daha sonra bize iletildiği bir giriş maskesi aracılığıyla gerçekleşir. Bu amaçla ad, soyadı ve e-posta adresi toplanır. Bültene abone olarak, bunları almayı ve açıklanan prosedürü kabul etmiş olursunuz.

2. E-posta bülteninin içeriği

Tarafımızdan gönderilen bültenler, yani çeşitli projelerimiz ve bağış çağrılarımız hakkında bilgi içeren e-postalar yalnızca alıcının onayı veya yasal izin alınarak yapılır. Ayrıca, bültenlerimiz, örneğin yararlanıcılar hakkında kampanya çağrıları ve vaka çalışmalarını da içerebilir.

Aşağıdaki veriler de kayıt olurken toplanır:

(1) Arayan bilgisayarın IP adresi

(2) Kayıt tarihi / saati

Haber bültenimizin kayıt işlemi çift katılım prosedürü (Double-Opt–In) ile gerçekleşir. Kaydolduktan sonra, onay bağlantısı içeren bir e-posta alırsınız. Bu, bir yandan kendi güvenliğiniz için, diğer yandan kimsenin farklı bir adla kayıt yaptırmamasını sağlamak için kullanılır.

Kanıtın yasal gereksinimlerini karşılamak için bültenin kaydını tutarız. Bu amaçla IP adresinin yanı sıra kayıt ve onaylama zamanından da tasarruf ediyoruz. Verilerinizdeki değişiklikler de e-posta servis sağlayıcımız tarafından kaydedilecek ve saklanacaktır.

3. Gönderim servis sağlayıcı

Bültenlerimizi Mühlenstr. 43, 26180 Rastede adresinde bulunan "CleverReach GmbH & Co. KG" (bundan böyle "Gönderim Hizmeti Sağlayıcısı" olarak anılacaktır) ile göndermekteyiz. Gönderim Hizmeti Sağlayıcısının veri koruma bildirimini https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ internet adresinde bulabilirsiniz.

Kendi verdiği bilgilere göre, Gönderim Hizmeti Sağlayıcı bu verileri anonim olarak kullanabilir. Kullanıcıya herhangi bir atıfta bulunulmaz. Veriler, kendi hizmetinizi optimize etmek, örneğin gönderimin teknik olarak iyileştirilmesi, daha iyi sunum veya istatistiksel amaçlar için ve alıcının hangi ülkeden geldiğini belirlemek için kullanılır. Ancak, haber bülteni alıcılarımızın verileri Gönderim Hizmeti Sağlayıcı tarafından üçüncü taraflara aktarılmaz ve kendi reklam faaliyetleri için kullanılmaz.

4. Kayıt bilgileri

Kayıt için e-posta adresinizi vermeniz yeterlidir. İsteğe bağlı olarak, size ismen hitap edebilmek için adınızı ve soyadınızı girmenizi öneririz.

5. Veri işlemenin yasal dayanağı

Kullanıcı tarafından bültene kayıt olduktan sonra verilerin işlenmesinin yasal dayanağı GDPR, 6. madde, 1. fıkra, a bendidir. Gönderim Hizmeti Sağlayıcının kullanımı, istatistik toplama ve analiz ile kayıt işleminin günlüğe kaydedilmesinin yasal dayanağı, GDPR, 6. madde, 1. fıkra, f bendidir.

6. Veri işlemenin amacı

Kullanıcının e-posta adresinin alınması bülten göndermek içindir. Ad ve soyadın yanı sıra doğru hitap şeklinin belirtilmesi, hizmetlerin veya kullanılan e-posta adresinin kötüye kullanılmasını önlemeye hizmet eder.

7. Saklama süresi

Veriler, toplanma amacına ulaşmak için artık ihtiyaç duyulmadığı takdirde silinecektir. Bu nedenle, haber bülteni abonesinin e-posta adresi bir iptal talebi gelinceye kadar saklanır.

8. İtiraz / kaldırma seçeneği

Bülten, ilgili kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Bu amaçla, her bültenin sonunda ilgili bir bağlantı vardır. Bu aynı zamanda kayıt işlemi sırasında toplanan kişisel verilerin saklanmasına ilişkin onayın iptal edilmesini sağlar.

Bağlantı 30 gün geçerlidir ve akabinde süresi dolar. Sipariş bu süre boyunca tıklanarak onaylanmazsa, tüm veriler otomatik olarak silinecektir. Haber bülteni aboneliği başarılı olduysa, e-posta adresinizi, IP adreslerinizi, siparişin ya da abonelikten çıkışınızın tarihini ve saatini ve girdiyseniz adınızı ve soyadınızı kaydederiz. Her bültenin sonundaki bağlantıyı kullanarak abone olduğunuz bülten aboneliğini istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.


VII. Online bağış için kayıt

1. Veri işleme kapsamı

Web sitemizde, kullanıcıya çevrimiçi bağış yapma fırsatı sunuyoruz. Bunun için aşağıdaki zorunlu bilgilerin bize iletildiği ve kaydedildiği bir giriş maskesi sunuyoruz:

a) Çevrimiçi bağış / yetim sponsorluğu

(1) Ad (soyadı / adı)

(2) Adres (sokak, posta kodu, şehir)

(3) E-posta adresi

(4) Kayıt tarihi ve saati

(5) Bağış miktarı ve bağışın amacı

(6) Bağış makbuzu evet / hayır

Kayıt işleminin bir parçası olarak bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak kullanıcının rızası alınır.

Ödeme yöntemine bağlı olarak,

b) SEPA otomatik ödeme talimatı verilirken:

(1) Hesap sahibi

(2) Hesap numarası (IBAN)

(3) Banka kodu (BIC)

c) kredi kartı ile ödeme yaparken:

(1) Kart sahibi

(2) Kart numarası

(3) Son geçerlilik tarihi

(4) Kart doğrulama numarası

d) Gönüllü bilgi

(1) Hitap

(2) Ülke

(3) Telefon numarası

(4) Bağış numarası

(5) Doğum tarihi

2. Veri işlemenin yasal dayanağı

Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı GDPR, 6. madde, 1. fıkra, a bendidir.

Ayrıca, kayıt ödeme işlemleri için kullanılır ve bu nedenle verilerin işlenmesi için ek bir yasal dayanak, kullanıcının rızasını almak kaydıyla, GDPR, 6. madde, 1. fıkra, b bendidir.

3. Veri işlemenin amacı

Kullanıcının kişisel bilgilerini girerek kaydolması, bağışları ve ilgili tüm finansal düzenlemeleri işlemeye yarar.

Gönüllü olarak bildirilebilecek olan hitap şekli, ülke ve telefon numarası, sizinle iletişim kurmamızı mümkün kılar; doğum tarihi ve bağış numarası istatistiksel amaçlara hizmet eder ve bağışınızı doğru bağış hesabına göndermenizi sağlar.

4. Saklama süresi

Veriler, toplanma amacına artık ihtiyaç kalmadığı anda silinecektir. Bağışlarla ilgili veriler, yasal yükümlülüğümüzü (garanti süresi) yerine getirebilmemiz için mali saklama yükümlülüğümüzün sona ermesinden sonra silinir. Genel olarak bir saklama süresi belirlemek mümkün değildir, ancak duruma göre belirlenir.

Kalıcı bir bağış yapılırsa, kişisel veriler tüm dönem boyunca kaydedilir.

5. İtiraz ve kaldırma seçenekleri

Kullanıcı olarak, kaydı istediğiniz zaman iptal etme seçeneğiniz vardır. Tarafımızdan saklanan verilerin herhangi bir zamanda değiştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Bunun için çeşitli iletişim seçenekleri sunuyoruz:

(1) Bağış hizmetlerini telefonla arayarak: 0221200499-0

(2) Faks: 0221-2004992737

(3) Sohbet: https://www.islamicrelief.de

(4) Yazılı olarak: Islamic Relief Deutschland e. V., Spenderbetreuung, Max-Planck-Str. 42, 50858 Köln adresine

1. İletişim formu

Web sitemizde bizimle elektronik olarak iletişim kurmak için kullanılabilecek bir iletişim formu hazırladık. Bu amaçla, onayınız gönderme sürecinin bir parçası olarak alınır ve tarafınızdan girilen aşağıdaki veriler bize iletilir ve saklanır. Alternatif olarak, sağlanan e-posta adresini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu durumda, kullanıcının e-posta ile iletilen kişisel verileri kaydedilir.

Kaydedilen bilgiler:

Soyadı, adı ve isteğe bağlı olarak e-posta adresi.

Ayrıca mesaj gönderildiğinde, aşağıdaki veriler de saklanır:

(1) Kullanıcının IP adresi

(2) İletişim talebinin gönderildiği tarih ve saat

(3) Yerine getirilinceye kadar bekleyen isteğiniz

2. Sohbet

Kullanıcılar yorum veya başka bir içerik bırakırsa, IP adresleri ilgili meşru menfaatimiz gereğince GDPR, 6. madde, 1. fıkra, f bendi uyarınca 7 gün süreyle saklanacaktır. Bu, kullanıcıların yasa dışı içerik veya katkılar (hakaretler, yasaklanmış siyasi propaganda vb.) bırakması durumunda kendi güvenliğimizi sağlamak içindir. Böyle durumlarda kendimizi savunabilmek amacıyla yazarın kimliğiyle ilgileniriz.

Adres Verilerinin Değiştirilmesi (form)

Verileriniz üçüncü taraflara aktarılmaz ancak verileriniz yalnızca görüşmeyi veya isteğinizi işlemek için kullanılır.

Üçüncü Taraflardan Gelen Hizmet ve İçeriklerin Entegrasyonu

Meşru menfaatlerimize dayanarak, yani bağış fırsatları için analiz, optimizasyon ve kullanım hususlarında GDPR, 6. madde, 1. fıkra, f bendine dayanarak üçüncü taraf sağlayıcıların içeriklerini ve video veya yazı tipi (bundan böyle "içerik" olarak anılacaktır) gibi hizmetlerini entegre etmek için onların hizmet tekliflerini kullanıyoruz.

3. Google Analytics 

Web sitemizde Google Inc.’den (Google) bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanıyoruz. Bu, f DS-GVO 6. Md. 1. fıkrası kapsamında meşru ilgimiz temelinde gerçekleşiyor. Meşru ilgimiz web sitemizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik işleyişine ve bağış seçeneğimize yöneliktir. Çerez tarafından çevrimiçi hizmetin kullanıcı tarafından kullanımı hakkında oluşturulan bilgiler genelde bir Google ABD sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

Google, bu bilgileri bizim adımıza, kullanıcılar tarafından çevrimiçi hizmetimizin kullanımını değerlendirmek, bu çevrimiçi hizmet içindeki etkinlikler hakkında raporlar derlemek ve bize bu çevrimiçi hizmetin ve internetin kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sunmak için kullanacaktır. İşlenen verilerden kullanıcılar için takma adlandırılmış kullanıcı profilleri oluşturmak mümkündür. Google, yasalar gerektiriyorsa veya üçüncü taraflar Google adına bu bilgileri işliyorlarsa, bu bilgileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Google Analytics’i yalnızca etkin IP anonimleştirme ile kullanıyoruz. Bu, kullanıcının IP adresinin Google tarafından AB üyesi ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli ülkelerinde kısaltılacağı anlamına gelir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılacak ve orada kısaltılacaktır.

IP adresiniz hiçbir şekilde Google tarafından saklanan diğer verilerle ilişkilendirilmez.

Tarayıcınızda uygun ayarları yaparak çerezlerin yüklenmesini önleme seçeneğiniz mevcut. Ayrıca, tarayıcı yazılımınızda gerekli ayarları yaparak çerezlerin depolanmasını önleyebilirsiniz. Kullanıcılar ayrıca Google’ın çerez tarafından oluşturulan verileri toplamasını, çevrimiçi hizmeti kullanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini önleyebilirler. Bunu yapmak için aşağıdaki eklentiyi (Plugin) indirmeniz ve yüklemeniz gerekir:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptput?hl=de

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki web sitesine giriniz:

www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Google’ın size reklam göstermek için kullandığı bilgileri yönetin:

https://google.com/settings/ads/

Verilerin reklam amaçlı kullanımı:

https://www.google.com/policies/technologies/ads

Google, Gizlilik Kalkanı(Privacy-Shield) Sözleşmesi kapsamında sertifikalıdır ve bu nedenle Avrupa veri koruma yasalarına uygunluk garantisi sunar.
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

Google ile yeni DS-GVO şartlarına uymamız konusunda veri işleme sözleşmesi imzalanmıştır.

4. Hotjar

Web sitemizde Hotjar kullanılmaktadır. Bu Hotjar Ltd. tarafından hazırlanan bir analiz yazılımıdır.

Şirketin merkezinin adresi:

3 Lyons Range-20 Bisazza Street-Sliema SLM 1640 Malta.

Daha fazla bilgi için, bakınız:

www.hotjar.com

Yazılım, ziyaretçilerimizin kullanım davranışlarını analiz etmemizi sağlar. Örneğin tıklamalar, fare hareketleri ve benzerleri web sitemizde ölçülür ve değerlendirilir. İzleme kodları ve çerezler kaydedilir ve Hotjar sunucusuna iletilir. Bu bilgiler öncelikle aşağıdakiler gibi cihazla ilgili verilerdir:

Bu verileri sunduysanız, cihazınızın IP adresi, adınız ve soyadınızla birlikte e-posta adresiniz Hotjar sunucusuna iletilir. Ayrıca, cihazınızın ekran tipi, cihaz tipi ve tip, sürüm, coğrafi konumunuz ve tercih ettiğiniz dil gibi tarayıcı bilgileri gibi veriler de kaydedilir. Alan adı, ziyaret edilen sayfalar ve erişim tarihi ve saati gibi günlük dosyası (Logfile) verileri de Hotjar aracılığıyla kaydedilir. Bu veriler, değerlendirme ve belirli koşullar altında Google Analytics gibi üçüncü taraf sağlayıcıların hizmetleri için kullanılır. Bu servis sağlayıcılar, ilgili kullanıcı verilerini işleyebilir. Web sitemizi kullanarak Hotjar kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. Lakin Hotjar’ın bu verileri aşağıdaki bağlantı yoluyla toplamasını ve işlemesini önlemek mümkündür:

https://www.hotjar.com/opt-out

5. Hotjar Web Analytics Hizmeti

Web sitemizin kullanılabilirliğini artırmak için Hotjar analiz hizmetini kullanıyoruz. Burada kaydırma (scrollen) hareketleri veya fare tıklamaları kaydedilebilir. Bu web sitesinde yapılan klavye girişlerinin kaydedilmesi de mümkündür. Kişiselleştirme yoktur ve anonim kalır. Hotjar sistemini kullanmayan sayfalarda kayıt yapılmamaktadır.

Hotjar hizmetini istediğiniz zaman şu adrese giderek devre dışı bırakabilirsiniz:

www.hotjar.com/contact üzerinden Hotjar servisine başvurun.

6. NoScript

Bu, 1,7 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan bir Firefox uzantısıdır. Bu uzantının kullanılmasıyla web sitelerinde Java, Flash ve Silverlight gibi her tür komut devre dışı bırakılır. NoScript ayrıca izleyicileri ve reklamları da engeller ve tarayıcıya siteler arası komut dosyasına karşı ek koruma sağlar.

8. FundraisingBox (Bağış toplama)

Web sitemizde FundraisingBox yazılımını kullanıyoruz:
https://www.fundraisingbox.com/tour/

FundraisingBox kuruluşlara, kurumlara, derneklere ve vakıflara yazılım desteği ile çevrimiçi bağış toplama ve bağış yönetimi yapma imkânı sunar. Bunun için web sitemizde bir para toplama kampanyası başlatma ve kuruluşumuz için destekçi olarak bağış toplama veya sabit bir hedefe sahip bir kampanya başlatma olanağınız vardır.

Başlattığınız yardım kampanyasının bir parçası olarak, aşağıdaki kişisel verileriniz işlenecek ve saklanacaktır.

(1) Hitap, ad / soyadı

(2) E-posta adresi

(3) Telefon

ve isteğe bağlı olarak:

(4) Adres / Posta kodu / Şehir / Ülke

(5) Herkese açık olarak görünen ad

Güvenlik nedeniyle, IP adresi yalnızca 24 saatlik bir süre boyunca kaydedilir ve sonra silinir.

FundraisingBox’ın veri koruma düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın:
https://www.fundraisingbox.com/privacy/

VIV. Sosyal medya hizmetleri (Harici web siteleri)


Web sitemizde sosyal ağlardan “düğmeler (button)” bulunmaktadır. İlgili düğmeye bastıktan sonra, istediğiniz sosyal ağa bağlanacak ve doğrudan ilgili IRD kanalımıza yönlendirileceksiniz. Yönlendirme yoluyla, bu sosyal ağ hizmetleri sizinle ilgili hiçbir etkimiz olmayan verileri toplar.

Yabancı web sitelerini kontrol etmiyoruz, diğer web sitelerinin içeriğinden veya prosedürlerinden sorumlu değiliz, veri koruma düzenlemelerimiz onlar için geçerli değildir. Bu verilerin kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Bu nedenle, tarafımızdan sağlanan “Bağlantılar” altında, sorumlu sosyal ağ sağlayıcılarının veri koruma düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi edinebileceğinizi belirtmek isteriz.

1. Twitter

Twitter hizmetleri web sitemize entegre edilmiştir. Bu işlevler aşağıdaki firma tarafından sunulmaktadır:

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Twitter’ın size sunduğu aşağıdaki işlevlerin tümü, Twitter’ın veri koruma düzenlemelerine tabidir. Yönlendirme ile veriler Twitter’a aktarılabilir. Bu verilerin kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bu nedenle, aşağıdaki bağlantıda Twitter’ın veri koruma hükümleri hakkında daha fazla bilgi edinebileceğinizi belirtmek isteriz:

https://twitter.com/privacy

Https://twitter.com/account/settings adresindeki hesap ayarlarından Twitter’daki veri koruma ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

2. Facebook

Web sitemize IRD Facebook sayfamıza yönlendirileceğiniz bir Facebook düğmesi entegre edilmiştir.

Bu işlevler aşağıdaki firmalar tarafından sunulmaktadır:

Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ya da Avrupa için Europa Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Veriler yönlendirme ile Facebook'a aktarılabilir. Bu verilerin kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bu nedenle, Twitter’ın veri koruma hükümleri hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıda bulabileceğinizi belirtmek isteriz:

https://de-de.facebook.com/policy.php

3. Instagram

Instagram’ın hizmetleri web sitemize entegre edilmiştir. Bu işlevler aşağıdaki sunucu üzerinden verilir:

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Instagram hesabınız varsa, Instagram düğmesini tıkladığınızda profilinizle bağlantılı olarak Instagram hesabımızın içeriğine bağlanabilirsiniz. Bu, Instagram’ın web sitemizi ziyaretinizi profilinize ilişkilendirilmesini sağlar.

Yönlendirme ile veriler Instagram’a aktarılabilir. Bu verilerin kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. Bu nedenle, Instagram’ın diğer veri koruma hükümleri hakkında aşağıdaki bağlantıda daha fazla bilgi edinebileceğinizi belirtmek isteriz:

https://instagram.com/about/legal/privacy/

4. YouTube

YouTube” platformundan bir düğme web sitemize entegre edilmiştir. Etkinleştirmeden sonra, üçüncü taraf sağlayıcı tarafından işletilen YouTube kanalımız “IRDmedia”ya yönlendirileceksiniz. Bu kanal;

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca 94043, USA

tarafından işletilmektedir.

Yönlendirme, kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmayan verilerinizi aktarabilir. Bu nedenle, lütfen şu adresten bilgi edinin:

https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://google.com/settings/ads/

5. Amazon Smile

Web sitemizdeki Amazon smile düğmesi, satın alma tutarınızın küçük bir yüzdesini seçtiğiniz bir kuruluşa bağışlama fırsatı verir.#

Amazon kayıtlı kuruluşlara nitelikli smile.amazon.de alımlarının %0,5’ini verir. Yönlendirme; verilerinizi kullanımı hakkında hiçbir bilgimiz olmayan şekilde aktarabilir. Amazon’un veri koruma kuralları hakkında daha fazla bilgi için:

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010

6. eKomi

EKomi düğmesi sizi bir derecelendirme portalına götürür. Burada Islamic Relief Almanya e.V. hakkında bağışçı yorumlarını görebilirsiniz. Bu yönlendirmede bir derecelendirme yapmak mümkün değildir.

Yönlendirme ile nasıl kullanılacağını bilmediğimiz veriler aktarılabilir. Daha fazla bilgi için:

https://www.ekomi.de/de/datenschutz/


 

7. Mikro Ödeme

Bağış işlemleri için; havale, peşin, kredi kartıyla ödeme gibi ödeme seçeneklerinde bir API çözümü olan Mikro ödeme yöntemini kullanıyoruz. Ödeme süreci tamamlandıktan sonra, tarafımıza ulaşan bilgiler teknik işlemlerin yapılması için Micropayment GmbH’a ulaştırılır.

1. Havale yoluyla bağışta bulunma

Havale yoluyla bağışta bulunma sürecinde aşağıdaki bilgiler tarafımızdan kayıt altına alınır:

Transaksiyon detayları (kullanma bilgileri, alış miktarı vs.)

Kullanılan IP adresi

Hesap bilgileri (Hesap sahibi, IBAN, BIC, Banka adı)

Soyisim, isim/Firma adı

E-Posta adresi

Adres bilgileri (Cadde, ev numarası, semt, posta kodu)

Cep telefonu numarası (SecureSMS üzerinden tesbit için)

Telefon numarası (SecureSMS üzerinden tesbit için)

Bilgilerinizin paylaşılması:

Havale yoluyla yapılan ödemelerde, teknik işlemlerin ve geri dönüş işlemlerinin yapılabilmesi için bilgilerinizi teknik ödeme hizmetleri işlemcisi Micropayment GmbH, Scharnweberstraße 69, 12587 Berlin’e ve Bank FinTech Group Bankası AG, Rotfeder-Ring 5-7, 60327 Frankfurt’a gönderiyoruz.

Micropayment GmbH’ın veri koruma kuralları hakkında bilgilere; resources.micropayment.de/billing/documents/privacy-policy/debit/debit-gmbh-de.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

FinTech Group Bank AG’ın veri koruma kuralları hakkında bilgilere; www.fintechgroup.com/fileadmin/fintech_relaunch/Public/pdf/datenschutzerklaerung.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

2. Peşin ödeme yoluyla bağışta bulunma:

Peşin ödeme yoluyla bağışta bulunma sürecinde aşağıdaki bilgiler tarafımızdan kayıt altına alınır:

Transaksiyon detayları (kullanma bilgileri, alış miktarı vs.)

Kullanılan IP adresi

Hesap bilgileri (Hesap sahibi, IBAN, BIC, Banka adı)

Soyisim, İsim/Firma adı

E-Posta adresi

Adres bilgileri (Cadde, ev numarası, semt, posta kodu)

Bilgiler kanuni korunma süresi boyunca saklı tutulurlar.

Bilgilerinizin paylaşılması:

Havale yoluyla yapılan ödemelerde, teknik işlemlerin ve geri dönüş işlemlerinin yapılabilmesi için bilgilerinizi teknik ödeme hizmetleri işlemcisi Micropayment GmbH, Scharnweberstraße 69, 12587 Berlin’e ve Bank FinTech Group Bankası AG, Rotfeder-Ring 5-7, 60327 Frankfurt’a gönderiyoruz.

Micropayment GmbH’ın veri koruma kuralları hakkında bilgilere;

resources.micropayment.de/billing/documents/privacy-policy/debit/debit-gmbh-de.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.


 

FinTech Group Bank AG’ın veri koruma kuralları hakkında bilgilere;

www.fintechgroup.com/fileadmin/fintech_relaunch/Public/pdf/datenschutzerklaerung.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

3. Kredi kartıyla bağışta bulunma

Kredi kartıyla ödeme yoluyla bağışta bulunma sürecinde aşağıdaki bilgiler tarafımızdan kayıt altına alınır:

Transaksiyon detayları (kullanma bilgileri, alış miktarı vs.)

Kullanılan Internet sitesi

Kullanılan IP adresi

Kredi kartı numarası

Kart sahibinin adı

Kart tipi

Adres bilgileri (Cadde, ev numarası, semt, posta kodu)

E-Posta adresi

Cep telefonu numarası (SecureSMS üzerinden tesbit için)

Telefon numarası (SecureSMS üzerinden tesbit için)

Bilgiler kanuni korunma süresi boyunca saklı tutulurlar.

Bilgilerinizin paylaşılması:

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, teknik işlemlerin yapılabilmesi için bilgilerinizi teknik ödeme hizmetleri işlemcisi Micropayment GmbH, Scharnweberstraße 69, 12587 Berlin’e gönderiyoruz.

Micropayment AG’ın veri koruma kuralları hakkında bilgilere

resources.micropayment.de/billing/documents/privacy-policy/creditcard/creditcard-gmbh-de.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

X. Online Başvuru

1. Başvuru sahipleri için veri koruma bilgileri

İlgilenenlere, İslamic Relief Almanya (e.V.) kayıtlı derneğin internet adresinde bulunan başvuru portalını kullanarak iş başvurusunda bulunma imkanı sunuyoruz. Burada, başvuruda bulunurken paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Başvurunuzla ilgili olarak sizinle iletişime geçebilmemiz için geçerli bir E-Posta adresini bildirmeniz gerekiyor. Geçersiz bir E-Posta adresi başvurunuzun iptaline ve dökümanlarınızın silinmesine yol açabilir.

2. Verilerin işlenmesinden kim sorumludur?

Veri koruma hakları çerçevesinde sorumlu kurum Islamic Relief Almanya (e.V.) kayıtlı dernek- Max-Planck-Straße 42 50858 Köln’dür.

www.islamicrelief.de/impressum adresinden; IRD, sorumlu temsilciler ve sitemizin künyesinde bulunan isimlerle ilgili bilgilere ulaşabilir ve iletişime geçebilirsiniz.

3. Hangi bilgiler ve hangi amaçlarla tarafımızdan kullanılır?

Başvurunuzla birlikte bize yolladığınız bilgileriniz, başvuruda bulunduğunuz işe (veya derneğimizdeki başka bir pozisyona) uygunluğunuzu değerlendirmek ve başvuru sürecini başlatmak için kullanılır.

4. Kişisel bilgilerin işlenmesi ile ilgili yasal dayanaklar

Başvuru sürecinde kişisel bilgilerinizin kullanımı ile ilgili yasal dayanak öncelikle 25.05.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan § 26 BDSG bandında yer almaktadır. Buna göre, işe alımla ilgili kararın alınabilmesi için gerekli olan bilgilerin kullanılması serbesttir.

Veriler, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kanuni bir soruşturma için gerekli olduğu takdirde, verilerin kullanılması ile ilgili olarak DSGVO’un 6 maddesinde yer alan kurallar; bilhassa yasal bilgi talebini karşılamak üzere DSGVO’un 6. Maddesi 1. fıkrası geçerli olur. Bu durumda iddiaların geçerliliği veya reddi ile ilgileniriz.


 

5. Veri koruma süresi

Başvurunun reddi halinde ilgili dökümanlar altı ay sonra silinirler.

Başvuru süreci çerçevesinde herhangi bir iş pozisyonu için kabul aldığınız takdirde, başvuru veri sistemindeki bilgileriniz personel bilgi sistemimize aktarılır.

6. Veriler kime iletilir?

Başvuru süreçleri için uzman bir yazılımcı firmayla çalışmaktayız. Bize sunucu olarak hizmet vermekte olan bu firma, sistemin bakımı ve geliştirilmesi çerçevesinde kişisel verilerinizle ilgili bilgilere sahiptir. İlgili firmayla veri işlemlerinin güvenilir bir surette işlenmesi için bir iş sözleşmesi imzaladık.

Başvuru verileriniz, başvurunuz tarafımıza ulaştıktan sonra personel departmanında gözden geçirilir. Ardından, uygun başvurular seçilerek, açık pozisyonların bulunduğu departmanların yöneticilerine iletilir. Bundan sonra, devam edecek süreç kararlaştırılır. Esasen kurumdaki bilgilerinize sadece, başvuru işlemlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlayacak çalışanlarımız ulaşabilirler.


 

7. Veriler nerelerde işlenir?

Veriler sadece Almanya’da bulunan bilgi işlem merkezlerindeki yazılımcı kurumlarımızda, dahili olarak işlenir.


 

8. „İlgili kişi“ olarak haklarınız

Tarafımızdan işlenen kişisel bilgilerinizle ilgili bilgi alma hakkınız vardır.

Yazılı olarak yapılmayan bilgi taleplerinde, bilgiyi veren kişi olup olmadığınızla ilgili delil niteliğinde bir belge talep edebiliriz.

Bilgilerinizi düzeltme, silme veya kanunun izin verdiği sınırlar içinde, bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili sınırlandırmalarda bulunma hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, yasal dayanaklar çerçevesinde yapılan işlemlere itiraz etme hakkına sahipsiniz. Aynısı, bilgilerin paylaşımı ile ilgili haklar alanında da geçerlidir.

XI. Şikayet hakkı

Tarafımızdan kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili, yetkili merciilere verilerinizin korunması için şikayette bulunabilirsiniz.

13. „Faydalanan“ olarak, ilgili kişi haklarınız

İnternet sitemizden, farklı bağış imkanlarımızdan, iş başvuru veya iletişim fırsatlarımızdan faydalananlar olarak sizleri ilgilendiren yasal haklarınız hakkında bilgilendirmek istiyoruz çünkü Islamic Relief olarak, bize güvenerek teslim ettiğiniz kişisel verilerinizle ilgili isteklerinizi, haklarınızı ve güvenliğinizi son derece ciddiye alıyoruz.

a. Bilgilenme hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesi sonucu i.S.d. DS-GVO’e göre, sorumlu şahıslara karşı hak sahibi ilgili kişi olmakla birlikte, aşağıdaki bilgilerle ilgili malumat talebinde bulunma hakkına sahipsiniz:

Kişisel bilgilerin kullanıldığı amaçlar; kişisel bilgilerin kullanıldığı kategoriler;

İlgili kişilerin kişisel verilerinin açıklanmış olduğu veya açık tutulduğu kişiler ve o kişilerin dahil olduğu kategoriler;

İlgili kişilerin kişisel verilerinin tahmini korunma süresi, eğer somut bir bilgi edinmek mümkün değilse, korunma süresinin tesbiti ile ilgili kriterler;

ilgili kişinin verilerinin düzeltilmesi veya silinmesi ile ilgili hakları, sorumlu kişi tarafından işlemlerin sınırlandırılması veya bu işlemlere karşı itiraz hakkı.

Yetkili bir merciye şikayet hakkı: şikayetin iletildiği yetkili merci şikayetçiyi; şikayetin durumu, sonuçları ve muhtemel yasal çözümler hakkında DS-GVO 78. Paragrafa göre bilgilendirir;

Eğer kişisel veriler, ilgili kişi hakkında kullanılmadı ise, verilerin menşei ile ilgili elde bulunan tüm bilgiler;

Esasen gelecekle ilgili etkileri olacak bir muvafakatın iptali.

b. Silme hakkı

Veri koruma yasalarına göre bir engel bulunmadığı takdirde, amaca uygun bir kullanıma gerek duyulmadığı zaman verilerinizi siliyoruz. Kullanıcı bilgileri diğer bazı yasal ve geçerli amaçlar için kullanılmak üzere sınırlandırılmaktadır. Bu, verilerin sınırlandırıldığı ve farklı amaçlar için kullanılmayacağı anlamına gelir. Bu durum örneğin, vergi kanunları veya ticari gerekçelerle korunması gereken veriler için geçerlidir.

Kanuni korunma süresi HGB 257 paragraf 1’e göre altı yıldır (ticari defterler, envanter, açılış bilançosu, yıllık bilanço, ticari mektup, muhasebe kayıtları vs.), AO 147 Paragraf 1’e göre ise on yıldır (defterler, çizimler; durum raporları, muhasebe kayıtları, ticari ve iş mektupları, vergilendirme için ilgili evraklar vs.)

c. İtiraz hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesine karşı, ilgili yasalar çerçevesinde her zaman itiraz edebilirsiniz. Bu özellikle reklam amacıyla kullanan veriler için geçerlidir.

d. Veri koruma bilgilerinde değişiklikler

Veri koruma bilgilerini, değişen bir yasal duruma, değişen hizmetlerimize veya veri işlemlerimizle ilgili değişikliklere göre uyarlama hakkımız saklıdır. Bu durum veri işlemleri ile ilgili açıklamalara tabidir. Faydalananların muvafakatlarının gerekli olduğu durumlarda veya veri koruma uyarılarının belli bazı kısımları imzalı bir anlaşmada yer alırsa, değişiklikler yalnızca faydalananın muvafakatı ile gerçekleştirilir.

Bu nedenden dolayı lütfen düzenli olarak veri koruma bilgilerimizi takip ediniz.

e. Dış bağlantılarla ilgili sorumluluk reddi beyanı

İnternet sitemizde, site sağlayıcısı olarak içeriklerinden sorumlu olmadığımız başka sitelere dış bağlantılar (linkler) bulunmaktadır. Bu nedenle, site sağlayıcısı, dış bağlantılarla ulaşılan sitelerin içerikleri ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmaz.

Bağlantı verilen web sitelerinin sunucuları, sundukları bilgilerin içeriklerinden ve doğruluklarından sorumludur. Bağlantı verildiği sırada hiçbir hukuki ihlal tespit edilmemiştir. Böyle bir hukuki ihlalin tesbiti halinde bağlantı derhal kaldırılır.